شرایط ثبت نام

شرایط و مقررات ثبت نام از متقاضیان اقامت در حسینیه نجف آبادیها(مشهد مقدس)
1- ثبت نام هر ماه از اول ماه قبل انجام می شود و ثبت نام تابستان , ایام عید و مناسبتهای ویژه زودتر انجام می شود. (با مراجعه به سایت برنامه زمانبندی وتاریخ ثبت نام رامطالعه فرمائید.)
2- فقط به درخواست متقاضیانی که متولدوشناسنامه ی صادره وساکن شهرستان نجف آبادداشته باشندرسیدگی خواهدشد وثبت نام نهائی بادرنظرگرفتن کلیه شرایط حسینیه انجام می گیرد.
3 - درتمامی فصول از بین پیش ثبت نام ها اسامی با قرعه کشی اعلام می گردد.
(پذیرش ها به صورت یک سال درمیان انجام میگیرد،ضمنا" در صورت خالی بودن اتاق ها در فصل زمستان محدودیت درنظرگرفته نمی شود. )
4- سرپرست فرم ها صرفا" به نام پدر، درغیر این صورت به نام مادر ثبت گردد، فرم به نام فرزندان باطل محسوب می گردد.
5-مشخصات افراد درهرشرایط سنی بایستی درلیست پیش ثبت نام قیدشده باشد.
6- افراد متقاضی درهراتاق حتما" باید با یکدیگر محرم باشند حتی دراتاقهای تودرتو.
7- برای هر ثبت نام شماره تلفن همراه جداگانه ثبت گردد.
8- ازپذیرش افرادمجرد(خانم/اقا)درقسمت خانوادگی معذوریم.
9- حداکثرمدت اقامت دربهاروتابستان 5شب،ایام نوروز4شب،ماه مبارک رمضان10شب می باشدومدت اقامت درپاییزوزمستان باتوجه به تعدادمتقاضیان تعریف می گردد.
10- پذیرش شدگانی که به هردلیلی نتوانندبه مشهد بروند10روزقبل ازتاریخ مقرربه دفترمراجعه وانصراف خودرااعلام وهزینه رادریافت نمایندوبه هیچ وجه برگه پذیرش خودرادراختیارغیرقرارندهندزیراکه درمشهدپذیرش نشده وعواقب آن متوجه خودشان می گردد.
دفترحسینیه نجف آبادیها(مشهد مقدس)

ثبت نام موقت اتاق جهت قرعه کشی

اعلام نتایج قرعه کشی

اسامی پذیرفته شدگان

نتایج اسامی پذیرفته شده 13فرودین تاآخر فروردین99 روزدوشنبه 1398/12/6برروی سایت اعلام میگردد.

جهت ثبت نام نهایی وتسویه حساب پذیرفته شدگان بعدازقرعه کشی ازروز هفتم به مدت یک هفته

پیش ثبت نام قرعه کشی از13فرودین تاآخر فروردین99

***پیش ثبت نام قرعه کشی 13فرودین تاآخر فروردین99 ازواجدین شرایط 8 صبح پنج شنبه1398/12/1لغایت دوشنبه1398/12/5 تا ساعت 12ظهربرروی سایت حسینیه نجف ابادیها امکان پذیرمی باشد. **نتایج قرعه کشی سه شنبه 1398/12/6برروی سایت اعلام میگردد. *** جهت ثبت نام نهايي با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملي کليه افراد (پذيرش شده درقرعه کشي) ازروز چهارشنبه 1398/12/7به مدت یک هفته (ازساعت 7صبح الی 12ظهر) به دفترحسينيه نجف آبادمراجعه فرماييد*** ** .ديگر شرايط ثبت نام را حتما" بر روي سايت حسينيه نجف آباديها مطالعه فرمائيد****

درصد پرداخت انصراف اتاق

* انصراف اتاق تا 10 روز قبل از اقامت هزینه کامل برگشت داده می شود. * انصراف اتاق بین 10تا 5 روز قبل از اقامت 90درصد هزینه برگشت داده می شود. * انصراف اتاق بین 5روز تا 24ساعت ازاقامت 70درصد هزینه برگشت داده می شود . * از24ساعت مانده به اقامت 50درصد هزینه برگشت داده می شود . درضمن درهمه مواردسابقه افرادحذف شده تادرنوبت بعدی بتوانند ازحسینیه استفاده نمایند. دفترحسینیه نجف آبادیها (مشهدمقدس)

لیست قیمت اتاق ها

مشاهده قیمت غذا

امکانات داخل اتاقها

مشاهده جانمائی اتاقها

ساعت تحویل وتخلیه

دوره بندی وزمان پیش ثبت نام نوروز 1399

متقاضی محترم با انتخاب یکی از دوره های زیر بر روی سایت حسینیه نجف آبادیها در قرعه کشی نوروز 1399 پیش ثبت نام نمائید:
***تاريخ ورودتاريخ خروج
دوره 11398/12/271399/01/02
دوره 21398/12/281399/01/03
دوره 31398/12/291399/01/04
دوره 41399/01/021399/01/06
دوره 51399/01/031399/01/07
دوره 61399/01/041399/01/08

درباره حسینیه

حسینیه نجف آبادیها بدست جمعی از خیرین نجف آباد جهت خدمت به زائرین امام رضا (ع) در مشهد مقدس تاسیس گردید .

Subscribe to Front page feed